Pisanie prac licencjackich po angielsku

Pisanie prac licencjackich po angielsku bardzo rozwija umiejętności studentów.  Otrzymanie konkretnego stopnia naukowego, nie jest z pewnością końcem edukacji. Obecnie dużo mówi się o tym,  że uczyć musimy się całe życie. Jest w tym pewna mądrość, ponieważ niepowtarzane umiejętności zanikają.

Dotyczy to również znajomości języków obcych. Tematem poniższego tekstu będą rozmaite formy nauki po angielsku.

Z pewnością bardzo rozwijają rozmowy po angielsku. Można je prowadzić np. za pomocą  Skypa. Rozmowa na żywo rozwija kluczową zdolność do werbalnej komunikacji w języku obcym. Na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, nie raz część rozmowy kwalifikacyjnej przebiega po angielsku, aby sprawdzić właśnie tę werbalną zdolność do komunikowania się w języku Szekspira. Rozmowy w internecie po angielsku, to również wspaniała okazja do poznania ludzi z innych krajów. Kontakty te mogą potem zaprocentować na wielu rozmaitych polach (np. biznesowych, towarzyskich itd.).

Jeśli chcemy za naukę płacić, to zawsze można wynająć odpowiedniego lektora. Rozmowę z nim możemy prowadzić również np. przez Skypa lub umówić się z nim na zajęcia w realnej rzeczywistości. Tego typu zajęcia są z reguły najbardziej efektywne, ale są one również najdroższe. Internet daje nam dostęp do rozmaitych lektorów, którzy różnią się pod wieloma względami (np. ceną za lekcję, wykształceniem, pochodzeniem itd.). Edukacja za pomocą internetu to wspaniały przywilej naszych czasów.

Bardzo dużo daje tłumaczenie tekstów z angielskiego na polski. Rozwija to bardzo słownictwo oraz zdolność do rozumienia języka. Umiejętność rozumienia języka angielskiego ze słuchu rozwija oglądanie angielskich filmów (np. dokumentalnych). Filmy takie łatwo znaleźć można na www.youtube.com. Dobrze, aby filmy te miały angielskie napisy. Dzięki temu  będzie można tłumaczyć na bieżąco słowa, których nie rozumiemy. Słowa te najlepiej notować sobie w Excelu. Dzięki temu słowa te będą w jednej wielkiej bazie, do której będziemy mogli zawsze powrócić.

Przydatne w nauce angielskiego mogą być również rozmaite, specjalistyczne programy komputerowe. Raczej nie zastąpią one konwersacji na żywo, mogą jednakże pomoc w przyswojeniu gramatyki lub słownictwa.  Pisanie prac licencjackich po angielsku również rozwinie znajomość gramatyki i słownictwa. Nie zastąpią one jednakże konwersacji prowadzonych po angielsku.

Pisanie prac licencjackich po angielsku – po co to robić?

Dla studentów pisanie prac licencjackich po angielsku jest z pewnością dużym wyzwaniem intelektualnym, które mocno ich rozwija. Napisanie tego typu pracy dyplomowej może stanowić dla nich wizytówkę, którą z dumą będą mogli prezentować przyszłym pracodawcom. Poza tym pozostaje zawsze duma, że opanowało się język do tego stopnia, że aż napisało się w nim swoją pracę dyplomową.

Dodaj komentarz